Možno to bude znieť ako klišé, najmä v súčasnej dobe, no v prvom rade Vám ponúkam profesionálny, avšak pritom stále otvorený a ľudský prístup k Vám ako aj k predaju Vašej nehnuteľnosti. Od toho sa odvíja aj spôsob, akým pracujem a komunikujem.

Už na prvé stretnutie, tzv. náborovú obhliadku si pripravím analýzu miestneho trhu s nehnuteľnosťami, analýzu cien, občianskej vybavenosti, okolitej infraštruktúry, parkovania atď. Takto budem mať predstavu o zásadných faktoroch ktoré majú vplyv na kúpnu cenu nehnuteľnosti a jej potenciál.

  1. Na náborovej obhliadke mi ukážete Vašu nehnuteľnosť, porozprávame sa o Vašej predstave o kúpnej cene nehnuteľnosti, čase predaja, iných faktoroch ktoré môžu mať vplyv na jej následný predaj (záložné práva, vecné bremená, exekúcie a pod.)

  2. V prípade, že si vzájomne "sadneme" a zároveň ma Vaša nehnuteľnosť zaujme, predstavím Vám svoju stratégiu predaja a možnosti spolupráce.

  3. Po podpísaní dohody o sprostredkovaní predaja Vašej nehnuteľnosti nasleduje ďalšie stretnutie za účelom vyhotovenia profesionálnej marketingovej prezentácie Vašej nehnuteľnosti.

  4. Náš profesionálny realitný fotograf vyhotoví fotodokumentáciu Vašej nehnuteľnosti, jej interaktívny 3D model, 360° PANORÁMY exteriérov, interaktívnu 3D prehliadku. (Záujemcovia sa v pohodlí svojho domova za počítačom budú cítiť ako na návšteve Vašej nehnuteľnosti :).

  5. Exkluzivitu Vašej ponuky zabezpečí jej vlastná web stránka (nie len obyčajné zaradenie sa do radu inzerátov na realitných inzertných portáloch).

  6. Vašu nehnuteľnosť, samozrejme, inzerujem na najväčších celoslovenských realitných portáloch a použijem ďalšie marketingové "fígle" ktoré oproti konkurencii zvýšia záujem o Vašu nehnuteľnosť a urýchlia jej predaj.

  7. Dôležitou činnosťou je aj osobná prezentácia Vašej nehnuteľnosti na obhliadke s konkrétnym potenciálnym kupujúcim. Obhliadky vykonávam aj formou Open house. Čo to znamená? Na obhliadke sa zúčastnia viacerí záujemcovia. Výhody? Najmä úspora času, kratšia doba predaja nehnuteľnosti a možnosť predať Vašu nehnuteľnosť za vyššiu ako pôvodne požadovanú cenu.

  8. V prípade nájdenia vážneho záujemcu pristúpime k uzavretiu Dohody o rezervácii nehnuteľnosti. Tá je absolútne transparentná a najmä trojstranná, t.j. predávajúci, záujemca aj realitná kancelária presne vedia, aké sú ich práva a povinnosti a aký bude ďalší postup.

  9. Vo finálnej fáze do 3 dní od uzavretia Dohody o rezervácii nehnuteľnosti a zložení rezervačného poplatku, vypracuje spolupracujúci notár návrh kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice. Opäť ide o garanciu transparentnosti a profesionality. Notár kúpnu zmluvu autorizuje, čo znamená kratšiu lehotu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností (nie 30, ale 20 dní).

  10. Na úplny záver Vám a kupujúcemu poskytujem súčinnosť pri odovzdaní nehnuteľnosti spísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti a pri prepise energií.