Viete, kto je to realitný maklér kupujúceho?

V našich končinách tento pojem nie je veľmi známy. U nás je bežné, že realitní makléri sú odmeňovaní predávajúcimi, keďže sa na realitného makléra väčšinou obracajú predávajúci hľadajúci pomoc pri predaji svojej nehnuteľnosti. Logicky preto, realitný maklér zastupuje záujmy predávajúceho, snaží sa jeho nehnuteľnosť predať za čo najvyššiu cenu a háji v prvom rade jeho záujmy.

Naopak, realitný maklér kupujúceho má presne opačnú úlohu. Komunikuje s predávajúcim, prípadne s jeho realitným maklérom a snaží sa vyjednať pre svojho klienta tú najlepšiu cenu, ktorá je samozrejme tá najnižšia. A aká je jeho odmena? Jeho odmenou je buď určitá minimálna suma alebo percento z vyjednanej zľavy. Tento spôsob odmeňovania je tým pádom absolútne transparentný a spravodlivý.


Čo pre Vás ako záujemcu o kúpu spravím?

  1. V prvom rade zistím Vaše predstavy o kupovanej nehnuteľnosti, t.j. predstavy o cene, dispozícii, lokalite, iné špeciálne požiadavky (orientácia na slniečko, výhľad na zeleň a podobne :). Zároveň Vám poskytnem svoj odborný pohľad a prípadne aj ďalšie odporúčania.

  2. V ďalšej fáze pre Vás zanalyzujem príslušný lokálny trh s nehnuteľnosťami, vyhľadám to najlepšie z existujúcej ponuky, prehľadám naše databázy a zároveň sa pustím do aktívneho hľadania nehnuteľnosti ktorá bude spĺňať všetky Vaše vysnívané parametre.

  3. V závislosti od Vašich požiadaviek, dohodnem obhliadky konkrétnych vyselektovaných nehnuteľností.

  4. Ak Vás niektorá nehnuteľnosť zaujme a zistíte, že je "tá pravá", začnem vyjednávať s predávajúcim, príp. jeho realitným maklérom o kúpnej cene. Ako realitný maklér mám všetky relevantné znalosti a argumenty potrebné na tzv. stlačenie ceny smerom nadol.

  5. Ďalej Vám, samozrejme, poskytnem kompletný administratívny servis, t.j. prípravu rezervačnej zmluvy a zabezpečenie právneho servisu prostredníctvom nášho spolupracujúceho notára. Kúpne zmluvy sú teda autorizované notárom a spísané vo forme notárskej zápisnice. Najväčšou výhodou je, okrem absolútnej transparentnosti a odbornosti, aj  skrátenie lehoty na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra z 30 dní na 20 dní.

  6. V poslednom kroku budem s Vami pri prevzatí nehnuteľnosti a pomôžem Vám so splnením ďalších povinností, ako je prepis užívateľa u poskytovateľov elektrickej energie, plynu, vody či tepla, prípadne u správcu bytového domu.